Servicemätning genomförs genom enkätundersökning

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Säters kommuns mål är att erbjuda dig en god service. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av ärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog.

För att ta reda på om Säters kommun uppfyller dessa mål gör kommunen löpande undersökningar av hur de som haft kontakt med kommunen uppfattar kontakterna. Syftet med undersökningen är att fånga upp synpunkter och identifiera möjliga förbättringsområden.

Du kommer att bli kontaktad av Origo Group efter att ni ansökt eller anmält något till oss eller efter tillsyn av er verksamhet.  Detta kan till exempel vara bygg-, eller marklov. Registrering och tillsyn av livsmedelsverksamhet. Även efter utförd tillsyn av miljöfarlig verksamhet, lantbruk och andra typer av verksamheter.

Ni kan även komma och bli kontaktad av Origo Group efter ni lämnat in anbud i upphandlingar.

Origo Group kontaktar er via e-post eller SMS – Detta arbete kommer att ske löpande under året.

Vi är tacksamma om du svarar på enkäten och på så vis hjälper oss bli bättre!

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.