Säters kommun polisanmäler sjuksköterska

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

En sjuksköterska anställd i Säters kommun har tagit del av uppgifter om hälsotillstånd bland kommunens brukare/patienter, där sjuksköterskan inte haft anledning att ta del av dem.

– Intrånget i brukarnas personliga datauppgifter upptäcktes i en rutinkontroll, säger Inga-Lill Frank, sektorchef, sociala sektorn.

– Vi kommer kontakta varje person enskilt.

Intrånget har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.

Samtliga personer som drabbats av dataintrånget kommer att få särskild information om detta.

Varför har sjuksköterskan kunnat ta del av uppgifterna?

Sjuksköterskorna har tillgång till alla patientuppgifter för att de har det behovet i sitt arbete. De kan komma att behöva ge vård till även patienter som normalt inte är deras. Det gäller när sjuksköterskorna arbetar kväll, natt och helg och ansvarar för ett större antal patienter. I det här fallet har dock sjuksköterskan tagit del av uppgifter där det inte funnits anledning att ta del av dem.

Vad är det för slags uppgifter sjuksköterskan tagit del av?

Det är aktuella hälsouppgifter.

Hur många personer berörs?

Säters kommun har kunnat konstatera 42 fall där sjuksköterskan tagit del av uppgifter.

Kan det finnas fler som drabbats av dataintrånget?

Ja, det kan det. Vi utreder det internt. Hittar vi fler drabbade kommer vi informera dem också.

Arbetar sjuksköterskan fortfarande?

Ja, under uppsikt. Det är en mycket allvarlig situation, men vi ser inte att patientsäkerheten äventyrats. Ett internt arbete med frågan pågår.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.