Säters kommun och Trafikverket överens om tunnelutformning för gång- och cykelväg under riksväg 70

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Ny plan över tunnel under riksvägen med uppgång vid salutorget.

I samband med Trafikverkets järnvägsprojekt i centrala Säter behövs ett nytt läge för gång- och cykeltunneln från Säterdalssidan till Salutorget. Nu har parterna kommit överens om utformningen av tunneln samt vilket ansvar var och en av parterna har i det vidare arbetet. Det gäller både själva byggnationen och den efterföljande förvaltningen av tunneln. Trafikverket kommer bygga tunneln och sedan överlämna den till Säters kommun som då kommer ansvara för underhållet. Trafikverket behåller ansvaret för underhåll av de bärande delarna och själva portkonstruktionen.

– Jag ser positivt på att vi nu är överens över en tunnellösning som ger Säters kommun möjlighet att utveckla Salutorget på sikt, säger Hans Johansson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Säters kommun.

Salutorget är en central plats i Säter och för Säters kommun är det viktigt att det finns utrymme för framtida förändringar av torget med dess omgivningar. Trafikverket och Säters kommun har haft två olika lösningsförslag, men nu enats om kommunens förslag.

Tunnellösningen innehåller förutom själva tunneln också hiss, trappa och ramp för såväl gående som cyklister på Salutorgssidan.

Kostnadsmässigt kommer Trafikverket att stå för de kostnader som hör till grundutförandet. Vill Säters kommun göra förändringar som medför kostnadsökningar, kommer kommunen att ansvara för dessa utökade kostnader.

Byggnationen av tunneln planeras ske under 2023, och under byggtiden kommer den nuvarande busshållplatsen att behöva flyttas. Det finns alternativ för denna tillfälliga flytt.

– Under den tid Hedemora Energi jobbar med fjärrvärmeledningarna har resenärerna använt busshållplats vid Lagmannen (Willys), och det har fungerat bra säger Bengt Johansson, gatuchef, Säters kommun.

– Efter det att tunneln är klar kommer det också behövas en permanent lösning för busshållplats på annan plats än den nuvarande vid Salutorget.

– Där kommer det att utredas i en detaljplaneprocess vad som är ett bra läge för busshållplatsen. När vi drar igång den processen kommer vi bjuda in alla berörda till diskussioner, säger Hans Johansson

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.