Särskilda boendet Prästgärdet försenat efter upphävt bygglov

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

– Vi kommer att bygga ett nytt särskilt boende på Prästgärdet, men vi kommer behöva anpassa oss efter Länsstyrelsens synpunkter, säger Mats Nilsson, ordförande för styrgruppen för Särskilda boendet Prästgärdet, efter att ha nåtts av Länsstyrelsen Dalarnas beslut om att upphäva det beslut om bygglov som Miljö- och byggnämnden i Säters kommun fattat.

Detaljplanen för planområdets syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för äldre med nödvändiga kringfunktioner. Länsstyrelsen motiverar sitt beslut utifrån tre synpunkter som utgår från den detaljplan som beskriver hur platsen ska användas vid byggnation.

1. ”Huvudbyggnad ska ges en gestaltningsmässigt omsorgsfull utformning och delas upp så att den upplevs som flera byggnadsvolymer”

2. ”Fasad ska huvudsakligen utgöras av träpanel med faluröd färg.”

3.”Tak får inte vara av blänkande material.”

Länsstyrelsen bedömer att ansökan om byggnadslov avviker på de tre punkterna.

– Länsstyrelsen har gjort sin bedömning och vi kommer att följa och anpassa oss till den bedömningen, säger Mats Nilsson.

– Styrgruppen bedömer att punkt två och tre är enkelt åtgärdade. När det gäller den första punkten krävs det att vi låter arkitekten se över på vilka sätt byggnaden ytterligare skulle kunna anpassas för att i högre grad upplevas som flera byggnader, trots att det är en byggnad.

– Det är viktigt att behålla byggnadens funktioner så att det blir en god arbetsmiljö och en god boendemiljö för de vi bygger det här för: äldre med stora behov av hjälp och stöd i vardagen. säger Sune Hemmingsson, ledamot i styrgruppen i egenskap av socialnämndens ordförande.

Att bygglovet nu har upphävts kommer få konsekvenser för såväl framtida boende som ekonomiskt.

– Det blir förseningar, och alla förseningar drabbar de som har behov av det här boendet, det kommer bli en senare inflytt för dem, säger Sune Hemmingsson.

– Vad gäller kostnaden för förseningen kan vi inte veta det ännu. Förhoppningsvis kan vi hålla ökade kostnader till ett minimum, men vilka förändringar vi behöver göra och hur lång tid det tar tills vi kan få bygglov och därefter startbesked är avgörande, säger Mats Nilsson.

Projektet fortsätter och den pålning som pågår påverkas inte, eftersom det görs utifrån det första marklovet, inte det bygglov som nu upphävts.

– Men därefter kan vi inte fortsätta förrän vi fått bygglov utifrån de förändringar vi nu gör i projekteringen, säger Mats Nilsson.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.