Rivning av Vattenreservoar Höjdvägen, Mora By

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Rivning av gamla vattenreservoaren på Höjdvägen, Mora By, kommer att ske med framgrävning och demolering av betongen, viss bullrande verksamhet kommer att ske. Grävning görs inom utmärkt blå ring på kartan nedan.

Montering av vibrationsmätare kommer att ske på två ställen på närliggande fastigheter.

Arbetena kommer att ske fr.o.m. v.36 till v.38.

Karta

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.