Projektet för Särskilt boende Prästgärdet fortsätter

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Nu tas steg framåt för att möjliggöra att de allra sköraste äldre i Säters kommun kan bo i nytt särskilt boende på Prästgärdet – och att inflyttningen kan ske som planerat under sensommaren år 2022.

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna de handlingar som tagits fram för projektets första del och att ge klartecken för styrgruppen för projektet att gå vidare med fas 2 och teckna avtal med Skanska om det, samt att godkänna projektbudgeten som omfattar 230 miljoner kronor.
Det innebär att styrgruppen nu fått mandat att ta det sista steget i projektet att påbörja fas 2.

Styrgruppen för särskilt boende Prästgärdet
Från vänster: Marita Skog, kommundirektör – tillsammans med Styrgruppen för särskilt boende Prästgärdet; Christer Eriksson (M), Hans Johansson (C), Mats Nilsson (S) och Sune Hemmingsson (C). Saknas på bilden: Håkan Karlsson (S).

– Det är vårt grundansvar att leverera platserna som behövs för att de som beviljas särskilt boende ska få det inom de 3 månader som krävs, säger Sune Hemmingsson (C), styrgruppsmedlem i egenskap av ordförande för Socialnämnden.
– Äldreomsorgen är en del av vår kärnverksamhet. När hemtjänsten inte räcker till måste vi erbjuda särskilt boende, säger Mats Nilsson (S), styrgruppens ordförande.
– Det här är Säters kommuns sköraste människor vi bygger för. Vi gör det här för människan och därför vill vi att det kommer igång i tid.
– Det här är människor som behöver hjälp med det mesta. Dels dementa som ofta är mycket rörliga, men också människor med stora fysiska problem. Vi bygger för att uppfylla Socialstyrelsens kriterier för särskilt boende, och vi kräver optimal funktion i detta boende, säger Sune Hemmingsson.

Befolkningsdemografins utveckling i Säters kommun är tydlig. År 2040 beräknas det bo dubbelt så många över 80 år i kommunen. Utökningen av platser i och med byggandet av särskilda boendet Prästgärdet ligger i fas med utvecklingen. 70 personer kommer kunna bo i huset i hörnet av Prästgärdet när det står klart, varav 60 personer permanent. 10 platser är korttidsboende och det korttidsboende som idag finns på Skönvik avvecklas.

Huset är planerat att ge förutsättningar för god omsorg utifrån de boendes olika behov. Till exempel kommer det finnas en säker gård där de boende kan njuta av årstiderna. Det är bra för de boende att kunna fortsätta med de aktiviteter de tycker om, och att vistas ute, och till exempel kunna kratta lite, eller odla i en låda är sådant som kan höja livskvalitet.

– Att skapa en innesluten gård är för att skapa frihet att röra sig fritt, säger Mats Nilsson.

Kvinna med blomster.
Syntolkning: Lukter är viktigt för mig. Jag minns så mycket bara genom lukterna, säger kvinna med blomsterbukett.

Husets form gör det också möjligt att gå runt, utan att hamna i långa korridorer som till sist tar slut. Målet är trivsamma miljöer där de dementa får utrymme för sina behov och kan känna trygghet.
Andra delar i att optimera byggnaden handlar om att till exempel installera höj- och sänkbara toaletter så att toaletternas höjd kan anpassas till de boende, samt att installera sopsug. Att transportera sopor är annars tidskrävande i en större byggnad som ett särskilt boende.

Projektet har fått marklov och bygglov som innefattar arbete med grund för huset, och även bygglovsbeslutet för huset är fattat. Det arbete som är påbörjat på Prästgärdet är sådant arbete som inte kräver något lov. Men nu vill styrgruppen gå vidare med projektet och påbörja markarbetena. Det finns även bygglov för att lägga grundplattan för huset.
Bygglovet för grunden – plattan och för huset – stommar med mera, har projektet sökt var för sig. Detta har nu överklagats, och den klagande anser att lov skulle sökts och lämnats sammanhållet för grund och hus.
– Det är en klagan som bygger på en formalitet, säger Hans Johansson, styrgruppsmedlem i egenskap av vice ordförande för kommunstyrelsen.
– Hela styrgruppen är enig: Detaljplanen säger att man får bygga ett äldreboende här. Om vi följer detaljplanen får vi bygga – och det ska vi.
– Skulle den klagande få rätt i sin klagan kommer vi att anpassa oss och göra den rättelse som krävs.
Projektet följer detaljplan, har bygglov och Säters kommun bedömer att de beslut som är fattade är juridiskt korrekta. Det finns dock utrymme för att hantera rättelser om det skulle behövas.
– Men vi behöver påbörja arbetet nu, för att inte få orimliga förseningar. Det vi kommer starta med är sådant som omfattas av det marklov som vi fått beviljat, säger Christer Eriksson (M), styrgruppsmedlem i egenskap av representant för oppositionen.
Överklagan ligger för handläggning hos Länsstyrelsen i Dalarna. Länsstyrelsen har ingen plan för när de kommer ta beslut i ärendet. Skulle projektet vänta in Länsstyrelsens beslut väntar en kraftig försening.
– Det blir kraftiga förseningar som resulterar i att vi inte kan ta hand om de äldre på det sätt vi önskar. Dessutom kan vi inte förutse de ekonomiska konsekvenserna – det är beroende på hur marknaden utvecklar sig under tiden projektet skulle stå still, säger Mats Nilsson.

Fundersam äldre man.
Syntolkning: I min demenssjukdom har jag svårt att veta om det är dag eller natt. Därför är det viktigt att belysningen är anpassad efter dygnet, säger äldre man.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.