Plats för både aktiviteter och parkering på Gruvplan

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Under juli månad visades planerna för hur Gruvplan kan utvecklas i framtiden upp på kommunens hemsida, och allmänheten fick lämna ytterligare förslag.
– Det kom många förslag på park- och utomhusaktiviteter, de flesta i linje med framtidsplanerna. Det kom också en del frågor kring Gruvplans nuvarande funktion som yta för evenemang och parkering, säger Emma Sillanpää, planarkitekt, Säters kommun.

Nu förtydligar kommunen planerna med information om att Gruvplan kommer kunna användas både för parkaktiviteter, parkering och evenemang.
– Med den här utformningen så ser jag stora utvecklingsmöjligheter för hela området. Bra synpunkter från allmänheten och våra entreprenörer som kommunen kommer att ta hänsyn till, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Förslaget innebär att hela området får en tydligare struktur och mer av en parkkaraktär. Ytor som i dagsläget inte fyller någon funktion kan istället användas för aktiviteter.
– Parkeringsytor struktureras upp, och med hjälp av parkeringsräcke, målade linjer och tydliga in- och utfarter skapas mer effektiva parkeringsplatser, säger Emma Sillanpää.
– Fler bilar får då plats på en mindre yta.
Förslaget innebär också flera flexibla ängsytor, som kan klippas ner och användas som tillfälliga parkeringsplatser när det finns behov. Det blir användbart vid större evenemang på Gruvplan eller nere i Säterdalen.
– Det finns fortfarande gott om plats att använda till olika typer av tillfälliga evenemang, säger Emma Sillanpää.

Planerade parkeringsytor på gruvplan.
Planerade parkeringsytor på Gruvplan.

Illustrationen visar hur många parkeringsplatser som föreslås. Till vardags föreslås 90 st parkeringsplatser (grön), vid ett visst ökat behov ytterligare ca 88 st (blå), samt vid ett stort behov ytterligare ca 64 st (orange). Totalt kan ca 242 parkeringsplatser tillskapas.

Mer information om förslaget för Gruvplan hittar du på här.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.