Plankorsningen i Mora by stängs 17 juni för biltrafik

Måndag den 17 juni stängs plankorsningen i Mora by, Gustafs för biltrafik för gott. Det är en del i Trafikverkets arbete med att modernisera Dalabanan. Vid Mora by ska ett av mötesspåren förlängas och det ska byggas en tunnel för gående och cyklister.

Fram till att bron blir färdig sommaren 2025 kommer cyklister och fotgängare att kunna gå över plankorsningen på en provisorisk väg.

Mer information om projektet kan du läsa på Trafikverkets webbplats.

Busshållplatser flyttas till Räddningstjänsten

I samband med att plankorsningen stängs för biltrafik kommer två busshållplatser att dras in permanent från 17 juni. Det är linje 370 och de berörda hållplatserna är Skogsvägen och Gamla garaget. Resenärer hänvisas istället till Räddningstjänsten.

Karta Mora by

Foto över platsen för den nya hållplatsen

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.