Översyn av avtal om verksamhet i Säterdalen 

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

2015 tecknades ett avtal mellan Säters kommun och Jansson Mat & Nöje om driften av folkparken i Säterdalen. Avtalet skulle gälla från januari 2016 till och med december 2018, det har därefter automatiskt förlängts i tre omgångar och gäller nu till och med sista december 2024.

-Nu behöver vi göra en översyn och uppdatering av avtalet, mycket har hänt på dessa snart 10 år säger Mats Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande, och för att kunna förändra och förbättra behöver vi säga upp avtalet nu före den 31 oktober. Det är ingen dramatik i detta. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför Kommunstyrelsen att besluta om en uppsägning av nuvarande avtal.

Sedan ska avtalet ses över för att svara mot dagens förutsättningar och konkurrensutsättas.

-Därefter står det var och en fritt att inkomma med anbud och vi välkomnar naturligtvis både nuvarande entreprenör och andra att delta med anbud säger Mats Nilsson.
Vi har haft ett samarbete under många år med Janssons som arrangerat många uppskattade evenemang och gjort mycket för folkparken i Säterdalen.

För Säters kommun är Säterdalen en prioriterad plats och är mycket omtyckt av så väl medborgare som besökare. Därför har kommunen investerat i olika områden på platsen och vill fortsätta utvecklingen. Arbetet med nytt avtal blir en del i det utvecklingsarbetet. Om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag är planen att det nya avtalsunderlaget ska vara klart under vintern. Därefter ska det vara möjligt att lämna anbud.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.