Offentliga måltidens dag

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Torsdagen den 21 oktober firades offentliga måltiden dag.

I Säters kommun serveras ca 2000 portioner per dag och måltiderna betyder mycket för matgästernas trivsel och hälsa vare sig det gäller förskola, skola eller äldreomsorg.
De offentliga måltiderna har en stor och viktig roll att spela när det gäller både folkhälsa, miljö och att stärka svensk matproduktion.
Kosten en av de största orsakerna till ohälsa i Sverige och de offentliga köken ska ge alla besökare mat som är både god och hälsosam och som ger våra barn och ungdomar förutsättningar att få ett långt och friskt liv och våra äldre ökad livskvalitet. Här arbetar Säters kommun med att på ett positivt sätt öka andelen frukt och grönt och inspirera till egna val och nya matvanor som följer forskningens rön.
Maten är också en viktig miljöfråga. Mer än 70 000 kg mat och dryck behöver produceras per person under en livstid och det betyder att produktion och konsumtion av mat påverkar alla de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I Säters kommun har arbetet med att göra menyerna mer klimatsmarta påbörjats och miljöfrågorna finns med när kommunen handlar upp maten. Det finns många miljöaspekter att ta hänsyn till och minskad användning av bekämpningsmedel i matproduktionen, att behålla det betade landskapet och att sträva efter korta transporter är några av dem. Sedan är det förstås viktigt att maten är så god så att matsvinnet minimeras!
En svensk matproduktion är viktigt, inte minst ur ett krisberedskapsperspektiv. Att använda närproducerade råvaror är därför en målsättning i kommunen och närproducerat är vad som kännetecknar den meny som matgästerna avnjöt under torsdagens lunch på skolor och inom äldreomsorgen i Säters kommun.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.