Nytt om eldning av trädgårdsavfall

Under april 2024 har Naturvårdsverket informerat om nya bestämmelser (en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv) som gör det olagligt att elda trädgårdsavfall. Syftet med EU-reglerna är att öka resurshushållningen och minska utsläpp från småskalig förbränning. Det är därför viktigt att inte elda i onödan, och i första hand välja att kompostera på plats eller lämna trädgårdsavfallet på kommunens återvinningscentral.

Trädgårdsavfall i den egna trädgården

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras på tomten eller lämnas till återvinningscentral. På så sätt bidrar du till att avfallet återvinns för att kunna användas som material eller för att generera energi.

Torrt trädgårdsavfall får enligt kommunens nuvarande avfallsföreskrifter eldas på den egna fastigheten endast under förutsättning att eldningen inte orsakar olägenheter för närboende och att den som eldar följer Räddningstjänstens anvisningar.

Om du planerar att elda trädgårdsavfall:

  • Kontrollera brandriskprognosen på Räddningstjänstens Dala Mitts webbplats.
  • Du får inte elda i tunna eller liknande anordning utan tillräcklig syresättning. Utan tillräckligt med syre blir förbränningen dålig och det ryker mycket.
  • Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall, t.ex. hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt eftersom det då kan bildas hälsofarliga gaser.

Mer information om vad som gäller för eldning kan du hitta på Räddningstjänsten Dala Mitts webbplats.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.