Nytt företagsstöd för installation av laddinfrastruktur

Är du företagare? Visste du att det finns ett nytt stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur som du kan söka? Det gäller både privata företag och offentligt ägda företag.

Stödberättigade kostnader kan vara exempelvis kostnader för uppförande, installation eller uppgradering av laddningsinfrastrukturen.

Fastigheten där laddstationen ska uppföras ska fylla en viktig funktion för något eller några av följande ändamål kopplade till tunga lastbilstransporter:

  • omlastning av varor och gods
  • lagerhållning av varor och gods
  • byte mellan trafikslag för varor och gods, exempelvis hamnar och kombiterminaler
  • varu- och godsmottagning
  • återvinning och renhållning
  • verkstad och servicetjänster för tunga lastbilar.

Mer information finns på Energimyndighetens webbplats.

Du kan också kontakta Energi- och klimatrådgivningen i Säters kommun för opartiska och kostnadsfria råd via e-post: ekr@avesta.se eller telefon 0226-64 50 00.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.