Ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter fr.o.m. 2024

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Samtliga verksamhetsutövare som har en registrerad livsmedelsanläggning och som får offentlig livsmedelskontroll från Miljö- och byggenheten, Säters kommun kommer under 2023 omklassas enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. Den nya riskklassningen kommer att tillämpas fr.o.m. 2024 och utgå från huvudsaklig inriktning på verksamheten, aktiviteter som bedrivs i verksamheten, om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler (produktgrupp) och verksamhetens omfattning.

Kontrollen kommer från och med nästa år baseras på kontrollfrekvens i stället för, som nu, kontrolltid. Syftet med den nya modellen är att åstadkomma en mer enhetlig bedömning av kontrollbehovet hos verksamheter som är liknande, oberoende av var i landet de bedrivs.

Som företagare behöver ni inte inkomma till Miljö- och byggenheten med några uppgifter utan kan invänta antingen underrättelse om beslut, kontakt eller offentlig kontroll då uppgifterna gås igenom.

Alla livsmedelsföretagare har redan fått eller kommer att få ytterligare information från Miljö- och byggenheten.

Här kan ni läsa mera om nya riskklassningsmodellen.

Här finns en film från Livsmedelsverkets riskklassningsseminarium.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.