Ny bygglovsansökan för särskilda boendet Prästgärdet

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Det särskilda boendet Prästgärdet har tidigare under hösten fått sitt bygglov upphävt av Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tre grunder för upphävandet hade alla utseendemässiga grunder.

1. Taket. Taket planerades att delvis täckas med solcellspaneler av en sort som inte blänker. Det bedömde Länsstyrelsen inte överensstämde med vad detaljplanen anger för möjliga takmaterial.

2. Färg. Länsstyrelsen bedömde att även de ytor som är panel på innergården ska räknas som fasader. Fasaderna måste till minst 50 procent vara träpaneler målade med faluröd färg. Inklusive innergården uppfylldes inte detta.

3. Upplevelse av byggnaden som flera byggnader. Länsstyrelsen bedömde att den ursprungliga byggnaden inte i tillräckligt hög grad kunde uppfattas som olika byggnadskroppar med olika särprägel.

– De två första punkterna var enkla för projektet att åtgärda, och det är främst den tredje punkten som projektet har fått lägga kraft på för att hitta en bättre lösning, säger Roland Appelgren, projektledare för det särskilda boendet Prästgärdet.

– Projektet har tagit in ytterligare en specialistkompetens, i form av Hidemark & Stintzing arkitekter, och nu har vi en bygglovsansökan som möter detaljplanens skrivningar, intention och krav vad gäller anpassning till platsens historiska sammanhang.

– Samtidigt har vi kunnat behålla den planlösning för huset som vi vet är viktig. Den är till för att de som kommer vara hyresgäster i huset ska kunna få riktigt bra förutsättningar för ett trivsamt och tryggt liv och de inom verksamheten bästa tänkbara arbetsmiljö.

Omgestaltning

Inför omgestaltningen av fasaden har fyra delar fungerat som utgångspunkter:
• Kulturmiljön
Här vill projektet behålla möjligheten att förstå den gamla tidens stadsstruktur, där staden övergick till landsbygd.

• Funktion i stadsrummet
Byggnaden kommer ligga i en skärningspunkt mellan olika typer av bebyggelse och projektet vill visa den skärningspunkten i gestaltningen av byggnaden.

• Förutsättningar för särskilda boenden
De höga kraven på funktionalitet i ett sådant här boende kommer och bör få visa sig inte bara i byggnadens inre, utan även i fasaden.

• Planbeskrivning/detaljplan
Byggnaden ska uppfattas som flera olika byggnadsdelar, och materialvalen ska höra hemma i miljön.

– Utifrån dessa utgångspunkter har vi nu tagit fram bygglovshandlingar som lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut, säger Roland Appelgren.

En byggnad som är mycket annorlunda på utsidan

Gatuvyer över särskilda boendet Prästgärdet

Resultatet är en byggnad som ser ganska annorlunda ut från ursprungsritningen – trots att den inre miljön behålls. Du kan läsa mer om grunden för utformningen i bygglovsansökans bilaga.
– Vi i styrgruppen ser positivt på den nya utformningen av boendet, säger Mats Nilsson, styrgruppens ordförande
– Med den här omsorgsfulla utformningen får Säter verkligen en byggnad som är ett modernt boende med ett utseende som förstärker platsen den står på. Nytt, men med känsla för platsens kvaliteter och funktion både historiskt och nu.
Nu kommer projektet vänta in ett besked på sin bygglovsansökan. Vid ett positivt besked från Miljö-och byggnämnden kommer byggnationen av huset påbörjas när fyra veckor passerat (tiden då bygglovet kan överklagas) och Säters kommun fått startbesked.
– Om inget ytterligare oförutsett inträffar, räknar vi ändå med att vi har några månaders försening att hantera, säger Roland Appelgren.
– Det som sker nu är att entreprenörerna kommer att gå igenom vilken påverkan den förändrade arkitekturen har på tidplanen och projektets ekonomi.
– Det här är viktigt för hela Säters kommun. Styrgruppen kommer att noga följa processen och agera för att den ska genomföras med både kvalitet och fart, säger Mats Nilsson, styrgruppens ordförande

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.