Morbyvägens bedömning som säker skolväg.

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Morbyvägen bedöms av Säters kommun som en säker skolväg, efter att flera åtgärder gjorts. En av de åtgärderna är förändringen till bymiljöväg (även kallad bygdeväg), men det är inte den enda förändringen.
Övriga åtgärder:
• Stopplikt fyrvägskorset Morbyvägen – Soldatvägen
• Skymd kurvan är uträtad
• Morbyvägen har gjorts om till huvudled. Det innebär att fordonen på påfartsvägarna ska lämna företräde
• Belysningen har kompletterats. Till att börja med har det satts upp belysning från förskolan Konvaljen genom skogen. Ytterligare belysning är beställd och sätts upp inom kort.
• Konvaljvägen har fått en avsmalning för att undvika mötande trafik
• Fartbula har gjorts över Enbackavägen vid gång- och cykelpassagen (Trafikverkets åtgärd)
Förändringen till bymiljöväg innebär att en större del av vägen är avgränsad för att gående och cyklister i första hand ska ha rätt att använda den. Bymiljövägen förtydligar gående och cyklisters företräde framför bilar.

Mätningar som gjorts visar en medelhastighet på 22 km i timmen efter åtgärderna (Den tidigare mätningen visade en medelhastighet på 38 km i timmen). Hastighetsbegränsningen på sträckan är och har även tidigare varit 30 km i timmen.
Åtgärderna har inneburit god effekt på trafiksäkerheten utmed Morbyvägen.

– Det här är en del i att knyta samman byarna i Gustafs. Avstånden är så pass korta att det ska gå att både promenera och cykla säkert till och från de olika byarna, säger Mikael Spjut, tillförordnad chef för Samhällsbyggnadssektorn.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.