Mer information om särskilt boende Prästgärdet

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Dalarnas tidningar har publicerat flera artiklar om processen kring det särskilda boendet Prästgärdet.
Säters kommun välkomnar granskning av kommunala processer, som en del av det demokratiska samhället.
För den som vill veta lite mer utifrån det som publicerats, kommer här kompletterande information om delar av det som berörts.

Från uppskattning 120 miljoner kr år 2016 till beslut i Kommunfullmäktige om maxkostnad 230 miljoner kr år 2020

För att kunna fatta beslut om huruvida Säters kommun skulle satsa på nybyggnation, ombyggnation av egna lokaler eller hyra av annan fastighetsägare (efter ombyggnation) togs det fram för- och nackdelar med alternativen. Bland annat utreddes hur många platser som var och ett av alternativen kunde erbjuda (det utifrån det uppskattade dåvarande behovet 60 platser, dels utifrån behovet av en framtida utbyggnad). Som en del i den jämförelsen togs en grov kostnadsuppskattning upp. Den grundade sig på ett faktiskt boende som byggt år 2013: Kungsljuset i Borlänge. Utifrån de förutsättningarna som det bygget hade, och de val av funktioner i huset som gjordes under den byggnationen, samt bedömd kostnad år 2016, fanns därmed ett jämförelsevärde om cirka två miljoner per lägenhet. Det resulterade i jämförelsevärdet 2 miljoner gånger 60 lägenheter=120 miljoner.
I dagens värde skulle det rakt av resultera i en uppskattad kostnad om cirka 190 miljoner kronor (Prisutveckling samt resultat av att lägenhetsytan på Prästgärdet är större än på Kungsljuset).
Till de cirka 190 miljoner kronor tillkommer kostnader för sådant som var okänt vid beslutet: behovet av beredning av platsen, krav på gestaltningen av byggnaden i förhållande till detaljplanen på platsen (platsen var inte beslutad vid valet att bygga nytt), och val som gjorts under processen för ett bättre boende med bättre boendemiljö, arbetsmiljö och miljömässig hållbarhet, samt större ansvar för verksamhet som kommer hela kommunens omsorgsverksamhet till del: centralkök , sopsugsanläggning, dagverksamhet, miljöcertifiering, reservel, sinnenas trädgård med mera.

Så funkar det med lån till investeringen särskilt boende

Kommunfullmäktige beslutade 2020 att möjliggöra lån upp till 230 miljoner kronor för att genomföra projektet och bygga särskilda boendet Prästgärdet. Det är något mindre än hälften av den summa som Kommunfullmäktige beslutat att Säters kommun ska kunna ha i lån för sin verksamhet under 2021.
Upplåningen sker inte förrän behov finns. Det innebär att kommunen inte lånar förrän bygget är igång och investeringen börjar kosta.
När sedan byggnaden står klar och de boende flyttat in, börjar de betala hyra till kommunens sociala sektor som i sin tur betalar hyra för byggnaden. Kommunen betalar av lånen med amorteringar och ränta, på liknande sätt som en privatperson betalar av sina lån vid ett husbygge.
Säters kommuns  har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Stora investeringar ökar dock skuldsättningen, och för att styra skuldsättningsnivån för en fortsatt god ekonomisk hushållning, har kommunen beslutat om ett maxtak för skuldsättning/de ekonomiska åtagande kommunen har. Det maxtaket är 75% av Kommuninvests limit för Säters kommuns koncern (Säterbostäder ingår). Limiten beskriver vilken kreditvärdighet Kommuninvest anser att Säters kommun har. Kommuninvest är ett aktiebolag som erbjuder krediter till kommuner och regioner. Aktierna i Kommuninvest ägs av en ekonomisk förening där kommuner och regioner är medlemmar.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.