Ljud och vibrationer när pålning på Prästgärdet pågår

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

På Prästgärdet pågår förberedelserna för att kunna bygga det nya särskilda boendet. I det nya boendet blir det plats för 70 boenden – äldre personer med de allra största behoven av hjälp i vardagen.

Under cirka en månad kommer så kallad pålning att ske. Pålning innebär att det i detta fall, slås ner långa stålrör i marken. Dessa pålar blir stabil grund att sedan uppföra byggnaden på.

Tyvärr låter det en hel del när pålningen pågår. Det kommer att låta störande och kan även kännas som vibrationer i marken. Runt arbetsområdet finns därför vibrationsmätare uppsatta för att säkerställa att vibrationerna inte ska bli så stora att de orsakar skador på omkringliggande fastigheter.
Skulle vibrationerna närma sig ett läge där det finns risk för skador går ett larm och arbetet avbryts till dess arbetet kan startas på ett sätt som håller vibrationerna på en tillräckligt låg nivå.

Arbetet kommer starta i början av september och pågår dagtid från tidigast 06:30 till senast kl. 21.

Har du frågor/synpunkter eller det uppkommer oförutsedda problem under tiden pålningen pågår, använd gärna vår app: Felanmälan Säter, eller kontakta kundtjänst på Facebook eller telefon: 0225-55000

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.