Listmakare med guldkant

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Hej Erika Mårts på Gustafs listhyvleri, vad gör ni?

-Vi gör det mesta från planka till färdig list, både bygglister och ramlister. När det gäller bygglist så kan det vara allt möjligt, nyproduktion, renovering, byggnadsvård bland annat, mycket är kundanpassat och specialtillverkat. Vi har en gedigen hantverkskunskap i företaget som härrör från den långa tradition av träindustri inom listtillverkning som finns här i bygden sedan 1800-talet.

När startades Gustafs Listhyvleri?

-1999 flyttade den sista större listtillverkaren, Guldlist från bygden. Flera mindre företag startades i den vevan. Hans Bodin och Lars Pettersson, som hade arbetat med listtillverkning hela sina yrkesverksamma liv, ville vara en del i en fortsatt tillverkning i bygden och startade Gustafs Listhyvleri AB. Deras idé var att förse det företag som sedan blev Gustafs List & Kornisch AB med högklassig träråvara. Det visade sig dock snabbt att enbart hyvling av ramlist inte var nog, därför breddade man sin verksamhet mot byggsidan.

2019/2020 tog man över Gustafs List & Kornisch AB. Bygglisttillverkningen hos Gustafs Listhyvleri är i klar övervikt men man ville inte släppa ramlisten. På så vis slöts cirkeln.

Hur många är ni idag?

-Det beror på när du frågar. Man kan säga att vi tre heltider, Peter, Emil och Lars på hyvleriet och Johanna på deltid med ytbehandling och jag nästan heltid med i huvudsak administration. När det blir riktiga toppar i tillverkningen får vi plocka in några fler. Vi skulle nog behöva vara någon till i det dagliga men det är svårt eftersom jobbet bygger mycket på hantverkskunnande. Tillexempel kräver ytbehandlingen av ramlister kräver gediget kunnande. Johanna som arbetar med det driver även Ramboden i Ornäs.

Har ni påverkats av pandemin?

-Ja, det är ju råvarubrist därför höjda priser. Som exempel; priset på ek steg med 60 procent! Det blir svårt med lönsamheten då. Det har varit svårt att ens få tag på råvara, men när det gäller furu så har vi sedan länge ett bra samarbete med Säters ångsåg.

Vilka är era kunder?

-Byggföretag, både riktigt stora och många små, inom ramlist har vi både grossister och små inramare också. Vår största kund är Gustavs Scandinavia, vi har arbetat länge med dem.

Vilka är era utmaningar?

-Kompetens, att hitta de som kan hantverket samt till viss del också lokaler och utrymme.
Just nu är även tillgång och pris på råvaran en utmaning.
Efterfrågan av våra produkter är större än vad vi kan leverera, vi ligger därför lågt med marknadsföringen.

Hur ser du på framtiden?

Erika skrattar lite och säger:
-Så länge vi har att göra så är det väl bra, och det har vi!

Lycka till framöver då!

-Tack!

Medarbetare Gustafslist

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.