LED-belysning på kommunens gator ger bättre ljus och sparar energi

Snart har alla Säters cirka 4000 gatlyktor vid kommunala gator, gång- och cykelvägar samt elljusspår fått moderna nya energieffektiva LED-lampor.

I år ska kommunen byta 500 lampor och nästa år återstår ytterligare 500 lampor innan samtliga kommunens armaturer har fått LED-belysning.

2024 års byte av belysning påbörjas under vecka 22. Det beräknas ta cirka 3-4 veckor.

– LED-armaturer har även en längre livslängd. Det innebär mindre felavhjälpningar, mindre ronderingar och att vi inte behöver byta ut lampor lika ofta vilket sparar både tid och pengar på lång sikt, säger Kalle Strömberg, biträdande gatuchef på Säters kommun.

Energisnålt och hållbart

Bytet från dagens ljuskällor till LED-ljus i armaturerna underlättar drift och underhåll av gatubelysningen. Moderna LED-lampor är också betydligt mera energisnåla än dagens gatubelysning. Bättre ljuskvalitet på allmänna platser kan också fungera trygghetsskapande. Byte till LED-armaturer är en enkel åtgärd med stor potential att minska energiförbrukningen och därmed även koldioxidutsläppen. Det är ett steg mot en mer energieffektiv och hållbar framtid där vi tar tillvara på resurserna på ett mer ansvarsfullt sätt.

Karta

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.