Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

VR
Viktoria Robertsson
Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya begravningsombud i hela Sverige.

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person med kunskaper och förståelse inom ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Ett begravningsombud ska bland annat:
• Granska hur församlingarna tar tillvara intressen för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.
• Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentliga ändringar av allmänna begravningsplatser.
• Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
• Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål.
• Underrätta Länsstyrelsen om eventuella brister i församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud i Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län skickas till Länsstyrelsen i Dalarnas län, dalarna@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun senast den 1 december 2022. Det bör framgå vilken kommun som personen avses vara verksam inom.

Läs mer om begravningsombud på Länsstyrelsen hemsida

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.