Länsstyrelsen avvisar överklagan av bygglovet för Prästgärdet

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa överklagandet av bygglovet som Miljö- och byggnämnden gett Säters kommun för särskilda boendet Prästgärdet.
Länsstyrelsen motiverar sitt avvisande med att de klagande inte har rätt att överklaga eftersom de inte äger fastigheter som direkt angränsar till fastigheten bygglovet gäller. Länsstyrelsen ser inte heller klaganden som särskilt berörda utifrån bland annat arten och omfattningen av åtgärden samt natur- eller trafikförhållandens på platsen. Länsstyrelsen konstaterar att det finns en detaljplan som pekar ut fastigheten som lämplig för ett särskilt boende. Länsstyrelsen skriver också att ”vad klagandena anfört i övrigt leder inte till en annan bedömning”.
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.
– Jag hoppas att vi nu kan gå vidare. Säterborna har väntat länge nog på ett särskilt boende, säger Mats Nilsson (S), ordförande för styrgruppen för särskilda boendet Prästgärdet.
– Jag har kallat styrgruppen till ett möte där vi kommer besluta om vad nästa steg är.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.