Kungsgårdsskolans Elevbudget – redo för omröstning

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.
Översikt över planerade förändringar av Kungsgårdsskolans skolgård, med gungor, aktivitetsbana nytt staket, lekhus,, klättertorn och gungbräda.
Översikt över planerade förändringar av Kungsgårdsskolans skolgård, med gungor, aktivitetsbana nytt staket, lekhus,, klättertorn och gungbräda.

Hösten 2021 påbörjades ett arbete där flera års önskningar om en bättre skolgård på Kungsgårdsskolan skulle kunna bli verklighet.
– Under hösten samlades synpunkter från klasserna och elevrådet in, berättar Annika Bergman, rektor vid Kungsgårdsskolan.
– Vi fick in många förslag och det som var genomförbart togs sedan vidare i processen.
Den 24 februari presenterades nästa steg i det som kom att kallas Elevbudget.
– Eleverna fick alla vara med på ett digitalt möte, där vi berättade om att det nu är dags för dem att prioritera och välja, inom den beslutade budgeten.
Elevbudgeten omfattar 500 000 kronor, varav 350 000 kronor behövs för markarbeten på skolgården. Markarbetena är nödvändiga för att det eleverna vill ha på skolgården ska kunna sättas dit på ett säkert sätt. 150 000 kronor återstår för eleverna att använda till det de vill ha på sin skolgård.
– Det är viktigt att förstå att den här processen inte bara handlar om att få bestämma över en pott pengar, utan framförallt också om att förstå hur en sådan här process hänger ihop, säger Annika Bergman.
– Att det kostar, även det som inte direkt märks.

Omröstningar

– Det är verkligen roligt att ge eleverna på Kungsgårdsskolan möjlighet att påverka sin skolgård direkt genom elevbudgeten, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.
– Men det är också bra att de får en uppfattning om vad saker kostar.
– Vi gör det här för att den unga generationen ska får en direkt upplevelse om vad det innebär att vara med och planera, besluta och genomföra projekt i en kommun.
Nu pågår arbete där klasserna ska ta fram förslag till en aktivitetsbana där redskapen tillsammans får kosta 50 000 kronor.
Dessutom ska klasserna rösta fram ett av två förslag på ett klättertorn.
– Elevrådet träffas den 25 mars för att välja ut två förslag bland de aktivitetsbanor som klasserna föreslagit. Sedan blir den en omröstning mellan dessa förslag, där varje klass har en röst, säger Annika Bergman
– Till sommaren kommer vi sedan att montera de vinnande förslagen på skolgården.
Detta innebär att några av Kungsgårdsskolans elever, de som till sommaren slutar för att börja högstadiet, inte kommer ha så mycket användning av den nya skolgården.
– Det är också en del i den demokratiska skolningen. Allt gör vi inte för oss själva, utan vi gör även saker för att andra i vårt samhälle ska få det bättre, säger Annika Bergman.
– Sedan hoppas vi såklart att de vill vara med på invigningen, även fast de inte går på Kungsgårdsskolan längre!

Demokratifrämjande arbete

Elevbudgeten är inte en enstaka insats, utan en del i en större ansats att arbeta med demokratifrämjande metoder, där i detta fall beslutet om processen tagits av kommunstyrelsen.
– Vi ser Elevbudgeten som ett steg i vår process kring att arbeta med medborgarbudget för en bättre dialog med Säterborna, säger Mats Nilsson.

– Det är ett viktigt arbete för att förbättra demokratin och förtroendet för politiken.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.