Informationssamtal när föräldrar inte är överens

PE
Pia Eskola
Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Informationssamtal genomförs med föräldrar som inte bor tillsammans och som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge.

Familjerätten erbjuder from 1 januari 2022 informationssamtal enligt den nya ”Lagen 2021:530 om informationssamtal”. Från och med 1 mars 2022 har domstolen rätt att kräva att föräldrar deltagit i ett informationssamtal innan en stämningsansökan lämnas in till dem.

Informationssamtalet syftar till att ge information om den rättsliga processen och dess påverkan på barn och om möjligheten att få stöd för att kunna göra överenskommelser och på det sättet undvika en rättslig process. Samtalen hålls gemensamt om inte särskilda skäl finns till enskilda samtal. Samtalet erbjuds i den kommun där barnet är folkbokfört. Samtalet ska erbjudas så snart som möjligt inom fyra veckor. Om erbjuden tid avböjs av någon av föräldrarna räknas ändå tidsfristen som uppfylld. Undantag från fyraveckorsregeln kan förekomma. Intyg på genomfört samtal ges.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.