Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kvarnbacken/Kungsvägen i Säter

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

I och med Trafikverkets förlängning av mötesspåret för tågtrafiken i centrala Säter kommer infarten mot Säterdalen via Myntvägen att stängas av för all trafik. Det är av trafiksäkerhetsskäl.

Detta innebär nya trafikmönster och för att höja trafiksäkerheten på Säterdalssidan av järnvägen genomför Säters kommun åtgärder längs Kungsvägen, vid Kvarnbacken.

Kvarnbacken kommer också byggas om och vägen kommer smalnas av samt kommer det byggas en separerad gång- och cykelväg.

Från korsningen Myntvägen/Kungsvägen till korsningen Kungsvägen/Norrtullsvägen kommer det att bli ett förbud mot genomfart av tunga fordon. All tung trafik kommer att hänvisas för in- och utfart via Kungsvägen/Industrigatan.

För den tunga trafiken innebär det att det inte är möjligt med genomfart via området, utan lastbilar kommer behöva använda samma väg som de kom in i området från riksvägen, till att komma ut på riksvägen. På bl.a. Gruvplan är det möjligt att vända. Mindre budbilar och liknande omfattas inte av regleringen mot tung trafik.

Planerad tidsplan

Regleringen mot tung trafik kommer att genomföras under det första kvartalet 2022.

Ombyggnationen av vägen kommer att påbörjas våren/sommaren 2022 och beräknad byggnation förväntas pågå ungefär en månad.

Kartbilden visar åtgärderna.

Karta Kungsvägen
Karta över området

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.