Inför flytten till Prästgärdet

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Särskilda boendet Prästgärdet är så mycket mer än ett stort hus. Det är ett framtida hem till många Säterbor och det är också en ny arbetsplats.

Minst 60 tjänster (heltid) är vad som behövs för att se till att de boende får den vård och omsorg de behöver, och just nu pågår rekryteringen till de tjänsterna.

Under en tid har tjänsterna varit möjliga att söka för de som redan jobbar inom Säters kommun. Det handlar dels om de som för närvarande arbetar på Fågelsången och Korttidsboendet (som kommer stängas i samband med flytt till Prästgärdet), dels andra medarbetare som arbetar inom Säters kommuns sociala sektor.

– På Prästgärdet kommer vi ha andra förutsättningar än på Fågelsången, och vi vill att de som vill ska kunna söka sig hit, säger Camilla Thommes, verksamhetschef.

Förutom att det finns helt nya lokaler som är anpassade för att till exempel kunna använda hjälpmedel som liftar i alla tak, så är det också nya arbetssätt som kommer att utvecklas och arbetas fram.

– Vi har en vision där vi vill att allt arbete ska bygga på: en personcentrerad, sammanhållen vård och omsorg säger Camilla Thommes.

– Det är därför vi alla är på jobbet – för att utföra det. De människor som bor hos oss är människor med olika behov och bara för att en person gillar frukost kl. 8, kanske inte alla vill ha det. Någon kanske vill ha frukost kl. 09:30 och då ska man kunna få det, till exempel.

Teamarbete

Inom verksamheten för särskilt boende jobbar man redan nu i team kring de boende.

–  Men vi vill utveckla samverkan mellan professionerna: arbetsterapeuten, sjukgymnasten, sjuksköterskan, enhetschef, biståndshandläggare och undersköterskan har ett gemensamt uppdrag.

Målsättningen är att under hösten slutföra rekryteringsarbetet och gå ut med erbjudanden till de som sökt tjänsterna, och som redan jobbar i kommunen. Sedan kan det bli aktuellt med att rekrytera externt– om inte alla tjänster blivit besatta av interna sökande.

Det är många pusselbitar som ska falla på plats.

De som vill jobba på Prästgärdet har olika erfarenheter och kompetenser och vill jobba med olika inriktning, säger Camilla.

– Vi har tre huvudsakliga inriktningar: demens, somatik (kroppsliga behov) och korttidsboende. Vi tittar också på, och rekryterar till två tjänster där man på halvtid kommer arbeta med samordning och kvalitetsansvar. De ska arbeta med till exempel handledning och introduktion för nyanställda, och ha olika expertis. Kvaliteten på vad som görs för de boende blir bättre.

Rutiner

Men innan dess är det mycket arbete som redan är igång. Enhetscheferna för Korttidsboendet och Fågelsången: Linn Norman och Monica Embretsén arbetar med nya rutiner och arbetssätt.

– Vi kommer jobba med arbetsgrupper per våningsplan, och vi tittar också på vilka arbetsuppgifter som inte kräver undersköterskekompetens. Till exempel blir det en hel del transporter, så det behöver vi rekrytera till säger Linn Norman, vars verksamhet kommer rymmas på Prästgärdet.

10 platser är avsatta för personer i behov av korttidsboende, och för dem blir det en mycket bättre boendemiljö.

– Alla kommer ha egen toalett och tv till exempel – sådant som behövs för att ha rätt förutsättningar för god hygien, men också för den boendes egen integritets skull, säger Linn.

Det blir också förbättringar som är till nytta för både de boende och de som kommer jobba på Prästgärdet: lokaler som är anpassade till hjälpmedel som olika sorters liftar, höj- och sänkbara toaletter och handfat, egen tvättmaskin/torktumlare med mera.

– Det är inget som ersätter personal, men det gör att de boende får en ökad självständighet och att medarbetarna kan utföra arbetsmoment utan att riskera kroppsliga besvär på grund av belastning eller felaktiga arbetsställningar, säger Camilla.

Förutom själva husets utformning, rutiner med mera kommer också ett nytt planeringssystem att användas.

-Planeringssystemet hjälper oss att se till att alla får det de har rätt till enligt sitt eget biståndsbeslut. Framförallt påminner det när det skett förändringar. Det ger även vårdpersonal och enhetschefer bättre kontroll på att alla insatser och sysslor är utförda under ett arbetspass.

– Kanske inte Ove ville duscha idag när det var planerat, men då måste vi ha koll så att han får duscha senare. Det hjälper systemet till att påminna om.

Ser ni fram emot flytten av verksamheten och de boende från Fågelsången?

– Det kommer bli jättestort, men spännande, säger Linn.

– Det är en rejäl logistisk utmaning, men vi har gjort och kommer att göra studiebesök hos andra som gjort liknande – för att ta del av erfarenheter som vi kan dra nytta av. Så att det blir en så smidig flytt som möjligt.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.