Höjning av avfallstaxan från 1 juli

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunfullmäktige i Säters kommun har den 15 juni 2023 fattat beslut om en höjning av avfallstaxan med 20 procent från 1 juli i år.

Exempel på vad höjningen innebär för dig som bor i villa

Du som har 140 liters kärl för restavfall och matavfall med hämtning varannan vecka får en prishöjning med 32 kronor i månaden. Ökningen kan skilja lite beroende på vilken storlek på kärl och vilket hämtningsintervall du har.

Därför höjer vi avfallstaxan

Kraven ökar inom återbruk och återvinning i Sverige. Förutom ökade kostnader för transporter, drivmedel, el, inflation och räntor är det också nya skatter och högre miljökrav som ger ökade kostnader för hantering av avfall.

Kostnaden för avfallsinsamling har ökat med 30 procent bara sedan hösten 2022. Förbränning av restavfall står för en stor ökad kostnad genom kraftigt ökade priser på så kallade utsläppsrätter. Utsläppsrätter är ett handelssystem skapat av EU där kommuner och företag betalar för utsläpp av växthusgaser. En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxidutsläpp. Från att för några år sedan ha kostat omkring 50 kronor per ton för förbränning, är priserna nu uppe i närmare 500 kronor per ton. Ju mer sopor vi måste förbränna, desto dyrare blir det.

I och med att kommunen inte är ett vinstdrivande företag finns det inte någon buffert för oväntade kostnadsökningar, och därför tvingas vi nu höja avfallstaxan.

Så kan du hjälpa till att minska restavfallet

Restavfall är det avfall som blir kvar efter att du har sorterat ut förpackningar, matavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall. Exempel på restavfall är blöjor, bindor, tamponger, cigarettfimpar, snus, kattsand, tandborstar, disktrasor, plåster, tops och trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier. Lägg restavfallet i en plastpåse och knyt ihop påsen ordentligt. På så sätt undviker vi att skräpa ner när vi hämtar avfallet.

Hjälp till att sortera ditt avfall så det blir så lite restavfall som möjligt. Då kan vi tillsammans vi bidra till att minska kostnaderna för förbränning av restavfall. Dessutom gör vi en värdefull insats för miljön!

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.