Glädjande resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ska ge en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa enkätsvar räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som ska göra det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Säters kommun klättrar i år 20 placeringar från plats 280 till 260.  Det var 86 företag i Säters kommun, av olika storlek och inom olika branscher, som har svarat på enkäten i år.

-Det är naturligtvis glädjande att Säter klättrar så många placeringar i rankingen, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande. Företagarna är viktiga för kommunen så jag hoppas vårt arbete och den goda dialogen med företagarna kan fortsätta och utvecklas, fortsätter Mats.

-Om man ser till svarsområdena i enkäten förbättrar sig Säter inom nio av femton områden vilket är bra, säger Hans Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

-Det är ett glatt besked och vårt utvecklingsarbete fortsätter med att skapa goda förutsättningar för att starta och driva företag i kommunen, säger Josefin Enström, näringslivschef. Det är ett långsiktigt arbete som jag hoppas kan fortsätta ge goda resultat i mätningen.

Den fråga i enkäten som har tyngst vägande rankingfaktor är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen.

Länk till Svenskt näringslivs ranking: https://www.foretagsklimat.se/ranking

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.