Glädjande förbättring vad gäller omdömet av företagsklimatet

För tredje året i rad ökar det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Säter när Svenskt Näringsliv idag presenterade enkätsvaren av sin årliga enkätundersökning om företagsklimat i Sveriges kommuner.

Diagram.
Bild från Svenskt Näringsliv.

– Det är glädjande att se en förbättring av det totala omdömet, det tyder på att arbetet med att förbättra företagsklimatet uppfattas av våra företagare, säger Mats Nilsson kommunstyrelsens ordförande.

Svenskt Näringsliv mäter och rankar årligen företagsklimatet i Sveriges kommuner. 32 000 företagare i Sverige svarade på enkäten som handlar om deras upplevelser av att driva företag i sin hemkommun. Mätningen genomfördes januari till april i år. Enkätsvaren räknas sedan samman med fem statistikfaktorer till en ranking som ska göra det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Rankingen släpps under hösten.

Resultatet av enkätsvaren för Säter ökar på flera områden. Bland de positiva omdömena i resultatet nämns till exempel skolans kontakt med näringslivet där företagarna upplever en förbättring i Säter. Även kommunens upphandling upplever man bättre.

– Vi är glada över resultatet, men vet att vi har goda förutsättningar att förbättra företagsklimatet ytterligare. Det pågår ett arbete för att förbättra tillgängligheten inom myndighetsområdena exempelvis säger Hans Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Mätningen används som underlag i näringslivsarbetet i kommunen och resultatet kommer att analyseras mer ingående i dialog med Svenskt näringsliv.

Hela enkäten hittar du på Svenskt Näringslivs webbplats foretagsklimat.se.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.