Framtidens avloppsrening

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

-Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Säters kommun ska gå vidare med ett nytt resursverk för hela Säters kommun. För att vi ska kunna hantera våra avlopp från tätorterna är de nödvändigt, säger Karin Frejd, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Beslutet grundar sig på den vägvalsutredning som gjorts. I utredningen har olika alternativ prövat, utifrån möjliga teknikval, behov av miljö- och resurshushållning, uthållighet, drift, skötsel och ekonomisk försvarbarhet.

-Ett nytt resursverk är det som vi bedömer som det bästa alternativt för att säkra vår avloppshantering, säger Karin Frejd.

Den nya anläggningen kommer vara modern och möjliggöra att näringsämnen återförs till jordbruksmark samtidigt som energi kan omhändertas. Anläggningen kommer vara energieffektiv och hållbar.

Anläggningen är lämplig att placera i området mellan Säter och Stora Skedvi.

Nuvarande reningsverket i Säterdalen avvecklas. Eventuellt kan det byggas om till utjämningsmagasin och pumpstation.

Den nuvarande anläggningen är från 60-talet, med renoveringar under 70- och 90-talet. Anläggningen är sliten och tekniken är omodern. Den uppfyller inte dagens krav på rening och hantering av näringsämning och restprodukter från avloppet.

-Det är hög tid för Säters kommun att staka ut vägen för den kommunala avloppshanteringen och samhällsbyggnadsnämndens förslag är ett första steg på den vägen, säger Karin Frejd.

Nästa steg i processen är behandling av förslaget i Kommunstyrelsen. Processen fram till ett färdigt resursverk står klart kommer att ta flera år.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.