Förslag på avtal för nya förskola och bostäder på Skönvik

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Nu tar Säters kommun och Samhällsbyggnadsbolaget SBB via dotterbolaget Samhäll Säter AB nya steg framåt för utvecklingen på Skönvik.

– Skönviksområdet har stora möjligheter att utvecklas. Där finns plats för fler att bo i vackra omgivningar med närhet till Trästadens utbud och till de goda förutsättningar till en rik fritid som finns i och omkring Skönvik, säger Marita Skog, kommundirektör.

Mellan Säters kommun och SBB finns en avsiktsförklaring som nu har lett fram till ett förslag som, om det beslutas av kommunfullmäktige, innebär cirka 30 lägenheter och ny förskola på området.

– SBB äger större delen av den tillgängliga tomtmarken/byggnaderna på Skönvik. Det innebär att Säters kommun inte på egen hand kan utveckla Skönviksområdet, utan det behöver ske i samverkan med Samhäll Säter AB. Genom det föreslagna avtalet förbinder sig Samhäll Säter AB att bygga bostäder säger Marita Skog.

– Säters kommun förbinder sig genom att avtalet att låta Samhäll Säter AB bygga nästa förskola på Skönvik, som kommunen sedan hyr under minst 25 år.

Förskolan kommer vara av en typ som finns i ett ramavtal som Sverige kommuner och regioner upphandlat.

– Det är en förskola som lever upp till de krav som övergripande finns på en förskola i Sverige, men den lever också upp till de krav som verksamheten här i Säter har mer specifikt, säger Stefan Forsmark, sektorchef barn- och utbildningssektorn, Säters kommun.

Placering

Förskolan planerad att placeras i anslutning till grön- och skogsområdet vid Norra uppfartsvägen, ovanför Skönvikshallen.
– Det påverkar Boulebanan, men där kommer vi att hitta en lösning så att det finns en plats att spela boule på även framledes, säger Marita Skog.

I det uppdrag som kommunens tjänstepersonsorganisation haft har det funnits en ambition att i första hand få till en ombyggnation av ”Rosa huset”, men det har visat sig att det inte är möjligt. Det andra alternativet i uppdraget har varit en nybyggd förskola på Skönvik – det som nu presenteras i avtalsförslaget mellan Säters kommun och Samhäll Säter AB.

– Kommunstyrelsen har tagit positiv ställning till avtalsförslaget*, och nu skickas det vidare till Kommunfullmäktige för beslut, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Stort behov av bostäder

I Säters kommun finns det behov av nya bostäder. I bostadskön hos Säterbostäder finns över 2000 sökande.

– Vi vet att intresset för att bo i Säter är stort, och Skönviksområdet är en av de platser som har goda förutsättningar för bostadsutbyggnad – och med det även utbyggnad av den kommunala servicen i form av till exempel förskola, säger Mats Nilsson.

Om Kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna avtalsförslaget beräknas förskolan stå klar 2024 och de bostäder som Samhäll Säter AB ska bygga planeras stå klara i anslutning till detta.

Grundfakta

Förskolebyggnad i två våningar.
Exempel på utförande av den typ av förskola som planeras. Färg, utegårdens utformning och så vidare anpassas till förutsättningarna på platsen.
Planritning över förskolans undervåning.
Ritning över förskolans undervåning med avdelningar och gemensamma utrymmen.
Planritning över förskolans övervåning
Förskolans ovanvåning med avdelningar, personalutrymmen, gemensamma utrymmen och teknikutrymmen (fläktrum).

Förskolan planeras kosta cirka 60 miljoner kronor att bygga (betalas av Samhälls Säter AB), och grundhyran för Säters kommun kommer vara 3 741 940 kr/år under den 25-årsperiod hyresavtalet gäller (uppräknas med 75% av aktuellt års ökning av konsumentprisindex), och planeras omfatta 120 barn, uppdelat på åtta avdelningar i två plan. Förskolan planeras ha eget tillagningskök. Total yta exklusive teknikutrymme (för ventilation och liknande) är 1650 kvm.

Om beslutet i kommunstyrelsen

*Moderaterna reserverade sig mot Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige om avtal med Samhäll Säter AB.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.