Förbättrad ljudnivå vid Säters IP

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Säters kommun har gjort åtgärder för att minska ljudnivån från Säters IP:s ljudläggning med högtalare och förstärkare, detta efter klagomål från boende i området.

Kommunen tog hjälp av ett externt företag för att mäta och beräkna bullernivån utomhus längs olika adresser på Hagavägen, den gata som ligger närmast idrottsplatsen. Mätningen gjordes dels utifrån stillsam aktivitet från grannar och idrottsplanen, och dels från idrottsplatsens ljudanläggning med musik på maxnivå. Tre mätningar per position gjordes. Som ljudkälla vid mätningarna för ljudanläggningen användes en CD-skiva som satts på repetition.

När inte ljudanläggningen var på och med lugn aktivitet på Hagavägen, mättes en ljudnivå på ungefär 36–38 decibel. Det kan jämföras med viskningar som har en ljudnivå på ungefär 30 decibel och ett normalt samtal som har 60 decibel. När musikanläggningen på Säters IP var påslagen på max mätte ljudnivån 77 decibel. Normal gatutrafik har en ljudnivå på ungefär 70 decibel och en motordriven gräsklippare ungefär 90 decibel.

Klart förbättrad lägre ljudnivå efter åtgärd

Kommunen valde att göra justeringar av ljudanläggningen för att få ner ljudnivån för de boende runt idrottsplatsen.

– Vi sänkte effekten på förstärkaren, berättar Tobias Jonsson på fastighetsenheten i Säters kommun.

Efter justeringen gjordes nya mätningar när ljudet var påslaget på max. Ljudnivån hade nu sänkts från  77 decibel till 55 decibel, vilket är en klart förbättrad lägre ljudnivå.

Trafikverkets information om bullernivåer

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.