För en förbättrad Dalabana genom Säter

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Adam Persson är projektledare för ett av de mest högprofilerade projekten i Säters centrum – ett projekt som både syns och påverkar i nuet och framtiden. Adam Jobbar för företaget NRC, som genomför uppdraget som Trafikverket beställt.
Som platschef är det som är ansiktet utåt och kontakten med beställare Trafikverket. Det är Adam som är spindeln i nätet.
Att på ett halvår genomföra förändringar vid Säters C, som innefattar mötesspår, ny perrong, hiss och tunnlar är en utmaning.
– Alla projekt är unika, men det här ska också ska ske på kort tid.
Det är mycket som ska falla på plats.

NRC ska schakta 42000 kubik, lägga två växlar, det ska ordnas med mark- och anläggning, lägga spår och hantera lågspänningsanläggningen, kontaktledningar och signalsystem. Allt måste fungera, och de olika delarna av projektet är beroende av varandra.
Att det är brist på råvarumaterial på grund av kriget i Ukraina påverkar även detta projekt.
– Det finns en oro för försenade leveranser, och vi får hitta lösningar allteftersom, säger Adam.

Delar av projektet genomförs av underleverantörer.
– Vi använder lokala underleverantörer, säger Adam. Våra underleverantörer har bra lokal förankring, och via dem kommer vi i kontakt med ytterligare resurser vi kan använda oss av.
Vecka 37-40 kommer hela stationsdelen att bytas ut (OBS! inte själva stationsbyggnaden).
– Då kommer det jobba cirka 70 personer i skift, dygnet runt. Men nu när vi börjar bygga handlar det om färre, säger Adam
– För närvarande arbetar vi måndag till torsdag kl. 06:30-19, förutom på torsdagarna då vi slutar vid kl. 16.

När det väl är klart kommer Säter C att ha en modern anläggning, till nytta för Säter, men också för Dalarna som helhet. Dalabanans kapacitet är viktig för Dalarnas utveckling.
– När det är klart kommer det bli fantastiskt fint. Inte bara estetiskt utan också för att tillgängligheten kommer göra det möjligt för alla att använda stationsområdet.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.