Fågelsångens framtid

Sedan särskilda boendet som tidigare fanns på Fågelsången flyttat till Prästgärdet står nu stora delar av Fågelsången tomt. Lokalerna ägs av Säterbostäder, och diskussioner förs mellan kommunen och Säterbostäder om hur lokalerna ska kunna komma till nytta framöver.

På kommunstyrelsens arbetsutskott i maj presenteras en förslagen planlösning, uppskattad om- och tillbyggnadskostnad, kostnadsredovisning för alternativ samt tidplan. Den föreslagna planlösningen kommer utgå från att ett flertal kommunala verksamheter kommer fylla lokalerna – bland annat kommunens individ- och familjeomsorg. Nuvarande lokaler uppfyller inte verksamhetens behov. Det handlar även om till exempel ungdomens hus, sfi och biståndshandläggning. Utredningen kring framtida användning av Fågelsången har delvis koppling till projekt som handlar om utveckling av Säters skollokaler.

Ett rött tegelhus
Fågelsångens lokaler

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.