En säker trafiksituation vid byggplatsen

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

För att säkerställa en så bra trafiksituation som möjligt vid byggplatsen för det särskilda boendet Prästgärdet, kommer en grönyta i korsningen Åsenvägen-Gränsgatan att tillfälligt ge plats för en lossnings- och vändplats för lastbilar med leveranser till byggnationen.
– Vi gör detta för att det ska vara säkert för både dem som rör sig kring väg och gångväg, och för de som jobbar med byggnationen, säger Roland Appelgren, projektledare.
– Vi tar bort vegetationen, gräver ut och anlägger en körbar grusyta.
Arbetet beräknas starta under inom kort, och det är entreprenören KJ bygg som genomför arbetet, på uppdrag av Säters kommun.

Ytan har även bygglov som parkering, men anläggandet av parkering sker senare.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.