Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.
Nu kan företag som använt mycket el i sina processer ansöka om elkostnadsstöd. Ansökan är öppen från den 6 mars till och med 17 april 2023. På Energimyndighetens webbplats kan du räkna ut om ditt företag har rätt till stödet.
Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra utbetalningar av stöd till elintensiva företag i hela Sverige under 2023. Elintensiva företag är företag som använder mycket el i sina processer och av den anledningen påverkas hårt av de höga elpriserna. Stödet gäller för perioden oktober–december 2022.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.