Dispens för motortrafik på gångväg ner till Säterdalen

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att bevilja den ansökan om dispens som Thomas Jansson/Janssons mat och nöjen ansökt om. Ansökan handlades skyndsamt, så att den eniga nämnden kunde ta beslut den 21 juni.

Dispensen gör det möjligt att under evenemanget tisdagsträffar i Säterdalen använda gångvägen ner i dalen även för motortrafik. Beslutet om dispens gäller de tisdagar under 2023 som arrangören har tillstånd att genomföra sitt evenemang.

– Beslutet grundar sig på att det fortfarande finns vissa behov av att anpassa den nedfart/entréväg som är till för biltrafiken, och att nuvarande situation fått oproportionerliga konsekvenser för arrangören, säger Karin Frejd, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden.

De nödvändiga åtgärderna ska genomföras så att kommande arrangemang under 2024 kan genomföras i enlighet med de planer och beslut som finns gällande hur entrévägarna till Säterdalen ska användas.  Nämnden har gett detta i uppdrag till sektorchefen, liksom uppdraget att sektorn ska fortsätta samverka med arrangören under sommaren 2023.

– Säterdalen är en viktig angelägenhet för Säters kommun. Det finns många olika anledningar till att besöka Säterdalen och som kommun vill vi skapa goda förutsättningar för att det ska kännas välkommande för alla som vill gå på evenemang, vistas i naturreservatet, leka och umgås, säger Karin Frejd.

– Det innebär också avvägningar mellan dessa intressen, men vår intention är alltid att man ska vilja uppleva Säterdalen igen efter ett besök. Säterdalen ska vara en mötesplats för alla.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.