Dalabanan rustas – tågtrafiken stängs i 10 dagar

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Trafikverkets arbete med att modernisera och rusta upp Dalabanan går nu in i en intensiv period. Tågtrafiken mellan Avesta Krylbo och Borlänge stängs av 30 september-9 oktober. Trafikverket moderniserar och rustar upp Dalabanan mellan Uppsala och Mora. Resultatet blir kortare restider för att kunna öka person- och godstrafiken. Satsningarna görs för att kunna möta efterfrågan på smidiga och hållbara resor och transporter. I Säter innebär det avstängningen också att infarten till Kungsvägen från rondellen vid Karl Hedin stängs av tillfälligt under 26 september-10 oktober. Infart till Kungsvägen kan då endast ske via Norrtullsvägen.

Smarta möten- kortare restid och fler tåg

Flera mötesstationer, som finns ute längs banan, och tågstationer byggs om så att två tåg kan mötas, för att få så kallade samtidiga infarter. Dessa gör att fler tåg kan trafikera Dalabanan och dessutom snabbare än i dagsläget.
Samtidiga infarter finns nu i Snickarbo, Vikmanshyttan och Rosshyttan. Trafikverket fortsätter nu och bygger sådana i Hedemora och Säter. Det planeras även för en samtidig infart i Gustafs.
En ny mötesstation tas nu i bruk vid Lustån, söder om Hedemora. Mindre järnvägskorsningar stängs och byggs bort för att få en säkrare omgivning vid järnvägen.

Många stora arbeten samtidigt – tågtrafiken stängs 30 september–9 oktober
Just nu pågår det en hel del arbeten längs Dalabanan. Bland annat i Hedemora och Säter.

För att påverka tågtrafiken så lite som möjligt genomför Trafikverket flera stora åtgärder samtidigt. Tågtrafiken mellan Avesta Krylbo och Borlänge stängs av från den 30 september fram till och med den 9 oktober. Information om ersättningstrafik fås av tågföretag som trafikerar sträckan.

Åtgärder 30 september–9 oktober:

Säter station:

• En gångtunnel till den nya perrongen lanseras på plats.
• En gång- och cykeltunnel lanseras vid Myntvägen.
• Nya kontaktledningar och spårväxlar.
• Nya spår på bangården.
Under hela september månad kommer stora mängder schaktmassor att tas bort vid arbetsområdet.

Hedemora:

• Järnvägsövergången vid Sturegatan stängs och byggs bort för att göra det möjligt att förlänga mötesspåren från stationen.
• Spårväxlar byts ut till moderna och effektivare växlar.

2 miljarder fram till 2030

Trafikverket planerar och genomför åtgärder på Dalabanan för närmare två miljarder fram till år 2030.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.