Beslut om fördelning av evenemangsbidraget 2022

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Säters kommun stödjer genomförande av evenemang via personellt stöd och ekonomiskt bidrag. Vägledning ges för att bidra till genomförande och utveckling av evenemangen. Större evenemang kan beviljas evenemangsbidrag. Övriga kan söka andra bidrag till exempel bidrag för mindre kulturarrangemang eller fritidsarrangemang.

I år har det kommit in sex ansökningar om evenemangsbidrag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att fördela 2022 års evenemangsbidrag, som är 200 000 kr, enligt följande:

Konstspaning i Säterbygd 16-17 april, 20 000 kr

Klippingracet 30 april, 25 000 kr

Skenstafestivalen 20 juli, 35 000 kr

Nostalgidagarna 22-24 juli, 50 000 kr

Säterstampen 6 augusti, 35 000 kr

Skördefest i södra Dalarna 9-11 september, 35 000 kr

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.