Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 september

VR
Viktoria Robertsson
Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunstyrelsen beslutade:

 • Anta Risk- och sårbarhetsanalys för 2023-2027
 • Anställda i Säters kommun ges möjlighet till förmånscyklar, ett förmånserbjudande som innebär att anställda ingår ett avtal med arbetsgivaren om bruttolöneavdrag för att leasa cykel av upphandlad leverantör.
 • Köpa fastigheten Kullsveden 1:17
 • Sälja skogsfastigheterna Jakobsbo 1:1,1 och Jakobsbo 1:3 >1 för att förbättra markbalansen.
 • Yttra sig till samhällsbyggnadsnämnden  gällande samråd Detaljplan för kvarteret Bladguldet i Mora By. Kommunstyrelsen föreslår nämnden att :
  – Se över detaljplanens anslutning till idrottsplatsen med avseende på ljus och buller.
  – Konsekvenser av att den befintlig körvägen försvinner.
  – Förtydligande angående dagvattenhantering.
  – I övrigt godkänna samråd för detaljplanen.
 • Yttra sig över Hedemora kommuns samråd om vindbruksplan.
 • Om den genomförda servicemätningen. Säters kommun har under två månader genomfört en servicemätning som inbegriper allmänhetens kontakter via telefon och E-post.
 • Godkänna yttrande och redovisning av åtgärder baserat på rekommendationer från revisionsrapport avseende granskning av bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2022 för Säters kommun.
 • Godkänna deltagande i SKR:s projekt med Resursfördelning baserad på prislappar
 • Godkänna information om redovisning av en ekonomi i balans 2023
 • Anta riktlinjer för representation, uppvaktningar och gåvor
 • Anta riktlinjer gällande hat och hot mot förtroendevalda
 • Godkänna redovisning av registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar
 • Avsluta kommunens medlemskap i Rekryteringslots Dalarna ekonomisk förening från och med 2024
 • Godkänna rapport av sektorernas systematiska arbetsmiljö

Samtliga beslut, i sin helhet, hittar du i protokollet. Länk till protokoll Kommunstyrelsen 2023-09-05

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.