Beslut i korthet från Barn- och utbildningsnämnden 26 oktober 2022

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att:

  • Ta del av budgetuppföljningen per den 30 september 2022. Generellt finns det små avvikelser mot budget och prognosen för bokslutet för hela 2022 är 0 mkr.
  • Skicka in sitt yttrande till Kommunstyrelsen över förändrat ansvar inom skolskjuts, där nämnden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ansvaret för skolskjutshantering till barn- och utbildningsnämnden under förutsättning att överenskommen budget för skolskjutshantering tillfaller ansvarig nämnd samt tidpunkt för övertagande överenskoms de berörda sektorerna emellan.
  • Dahlander kunskapscentrum får i uppdrag att erbjuda SFI-undervisning för flyktingar från Ukraina, bosatta i Säters kommun, förutsatt att ESF-projektet är beviljat och ekonomiska medel finns för att bedriva undervisningen.
  • Lägga informationen till handlingarna om en anmälan av personuppgiftsincident. Bakgrunden är att medarbetare hade åtkomst till sin kollegas mejl i den gemensamma arbetstelefonen. Detta är åtgärdat.
  • Ta del av information från barn- och utbildningssektorn. Informationen innefattade bland annat information om att KPMG granskar informationssäkerheten på alla sektorer i Säters kommun samt förstärkning av personal på Enbacka skola under höstterminen.
  • Sektorchef får i uppdrag att ta fram ett förslag på riktlinjer för kontaktpolitiker och hur verksamheten med kontaktpolitiker ska bedrivas.

Samtliga beslut, i sin helhet, hittar du i protokollet. Protokollet publiceras normalt senast en vecka efter mötet.  Länk till protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-26

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.