Beslut i korthet från Barn- och utbildningsnämnden 22 mars 2023

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att:

  • Fastställa inackorderingsbidraget till elever i gymnasieskola år 2023 till 1 750 kr per månad för elever som är inackorderade inom länet och 1 950 kr per månad för inackorderade elever med skolgång utom länet. Stödet avser perioden september till maj.
  • Godkänna redovisningen av genomförd internkontrollplan 2022.
  • Anta internkontrollplan för år 2023.
  • Godkänna patientsäkerhetsberättelse 2022.
  • Lägga informationen till handlingarna om en anmälan av personuppgiftsincident. Bakgrunden är att en medarbetare sparat ett dokument på fel lagringsplats. Detta är åtgärdat.

Samtliga beslut, i sin helhet, hittar du i protokollet. Länk till protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-22

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.