Beslut i korthet från Barn- och utbildningsnämnden 21 september 2022

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att:
• Ta del av delårsbokslutet. Bakgrunden till beslutet är den information som rapporterades till nämnden om att delårsbokslutet uppgår till 3,6 mkr. Generellt finns det små avvikelser mot budget och prognosen för bokslutet för hela 2022 är 0 mkr.
• Lägga informationen till handlingarna om en anmälan av personuppgiftsincident. Bakgrunden är att två handläggare i annan sektor såg ärenden som hör till barn- och utbildningssektorn i diariet. Detta är åtgärdat.
• Skicka in sitt yttrande till kommunfullmäktige över motion om hur vi säkerställer en god utbildning för eleverna i Säters kommun, där nämnden föreslår att motionen avslås. Bakgrunden är en motion som kräver extern granskning av Säters resultat i Lärarförbundet ranking. Barn- och utbildningssektorn har analyserat resultaten i rankningen och föreslagit åtgärder. Därför anser sektorn att en extern granskning inte skulle ge annan kunskap än vad som redan är känt.
• Ta del av information från barn- och utbildningssektorn. Informationen innefattade bland annat information om en tematisk kvalitetsgranskning av SFI som Skolinspektionen genomför under hösten, samt information om att Säters kommun står sig väl jämfört med andra kommuner vad gäller digitalisering.
Samtliga beslut, i sin helhet, hittar du i protokollet. Protokollet publiceras normalt senast en vecka efter mötet. Länk till aktuellt protokoll.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.