Beslut i korthet från Barn- och utbildningsnämnden 20 september 2023

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade:

 • Ha tagit del av budgetuppföljning per den 31 augusti 2023, delårsbokslut
 • Ha tagit del av det ekonomiska läget 2024
 • Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott anta den föreslagna kostpolicyn
 • Yttra sig till samhällsbyggnadsnämnden gällande samråd detaljplan för kvarteret Bladguldet i Mora by.
  Barn- och utbildningsnämnden föreslår samhällsbyggnadsnämnden att beakta:
  – Nybyggnation av bostäder ger eventuellt fler invånare och därmed sannolikt fler barn till förskola och skola
  – De planerade åtgärderna med ett övergångsställe vid Förgyllarvägen samt de gång- och cykelvägar som planeras enligt stråkanalyskartan, byggs för en så säker skolväg som möjligt
  – Den planerade platsen för bostäder ligger där förskolan Mora by idag använder för utomhuspedagogik
 • Fastställa kalendarium för år 2024
 • Tagit del av registerförteckning av barn- och utbildningsnämndens personuppgiftsbehandlingar
 • Tagit del av information från barn- och utbildningssektorn
 • Tagit del av återrapporten av Skolinspektionens tillsyn av Klockarskolan hösten 2022
 • Tagit del av redovisningen av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI)
 • Ha tagit del av redovisad uppföljning av internkontrollplan juni-augusti 2023.

Samtliga beslut, i sin helhet, hittar du i protokollet. Länk till protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2023-09-20

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.