Beslut i korthet från Barn- och utbildningsnämnden 14 juni 2023

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att:

  • Ha tagit del av budgetuppföljning för april-maj 2023.
  • Ge sektorchef i uppdrag att verkställa föreslagna besparingar: effektiviserad lednings- och personalorganisation, återhållsamhet vid inköp, avsluta tjänster och minska programlicenser, minska utnyttjandet av timvikarier och restriktivitet vid vikarier.
  • Utse Erik Herrman och Hege Bothner Wik till ledamöter i Ernst och Martina Nissers stiftelse.
  • Godkänna revideringen av informationshanteringsplanen.
  • Ha tagit del av redovisad uppföljning av internkontrollplan april-maj 2023.

Samtliga beslut, i sin helhet, hittar du i protokollet. Länk till protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2023-06-14

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.