Beslut i korthet fån kommunstyrelsens sammanträde 30 maj

VR
Viktoria Robertsson
Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunstyrlesen beslutade att:

  • Ta tillbaka de av kommunstyrelsen 2023-04-04. § 106 beslutad finansiering om 4 000 tkr för att genomföra en utökning av 8 korttidsplatser inom socialnämndens verksamhet.
  • Lägga April månads budgetuppföljning till handlingarna
  • Kommundirektören fick i uppdrag att fortsätta genomföra redovisade besparingar på 3,1 Mkr inom kommunstyrelsens verksamhet.
  • En redovisning av respektive nämnds föreslagna besparingar redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 juni 2023.
  • Om en avgift med 320 kronor/månad för parkeringsplatser med motorvärmare som ägs av Säters kommun. Den nya avgiften gäller fr o m 2024-01-01. Priset indexregleras årligen i samråd med Säterbostäder och deras justeringar

Samtliga beslut, i sin helhet, hittar du i protokollet. Länk till protokoll Kommunstyrelsen 2023-05-30

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.