Bemanningsproblem på miljö- och byggenheten

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Säters kommun har en tid dragits med problem med bemanning på miljö- och byggenheten. Enheten har drabbats av oplanerad personalfrånvaro. Därför har ärendehanteringen tagit längre tid än vanligt. Inom miljösidan ser det nu ljusare ut vad gäller kapacitet att hinna med de ärenden som kommer in men på byggsidan har situationen tyvärr blivit kritisk den senaste tiden. Utöver personalsituationen har det samtidigt skett en kraftig ökning av bygglovsärenden under pandemin.

– Det är mycket beklagligt att den här situationen uppstått. Vi ber så mycket om ursäkt för att ärenden kommer att ta längre tid än de borde säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

– Det är absolut nödvändigt att en kommun förmår fatta de beslut som medborgare och företagare är beroende av. Våra tidigare åtgärder har inte räckt till nu gör vi ytterligare insatser tillägger Östen Stenberg, ordförande Miljö- och byggnämnden.

  • Under en period kommer en chef att avlasta miljö- och byggchefen. Miljö och byggchefen kommer under denna period enbart arbeta med att handlägga bygglovsärenden.
  • Rekrytering av bygglovshandläggare pågår.
  • Under rekryteringstiden bemannas bygglovshandläggningen även av ytterligare extern kompetens.

Målsättningen med åtgärderna är kortare handläggningstider och ökad tillgänglighet. Men först handlar det om att komma ikapp med ärenden.

– Det är enormt viktigt att kommunens tillstånds- och tillsynsprocesser fungerar. Det har en väldigt stor betydelse för företagens utveckling och för ett gott företagsklimat säger Marita Skog, kommundirektör.

Anmälningarna behandlas så fort som möjligt

Många undrar hur det går med sitt ärende eller har frågor om bygglovsprocessen och ringer därför kommunen. Under telefontiderna är det administratörer som tar emot samtalen för att handläggarna ska kunna fokusera på att komma ikapp med handläggningen. Administratörerna stämmer av med handläggarna och återkommer till den sökande.

Har du lämnat in en ansökan eller anmälan kommer den att behandlas så fort som möjligt. Det går tyvärr inte fortare för att man ringer in och frågar hur långt handläggningen i ärendet kommit.

Ytterligare information publiceras vid behov och efter hand i takt med utvecklingen av situationen.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.