Badförbud i Ljustern

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Det råder för tillfället badförbud i Ljustern. Förbudet gäller den kommunala badplatsen, men allmänheten avråds från att bada även i övriga delar av Ljustern tills vattenprover kommit åter som visar att vattnet är lämpligt för bad (tjänligt). Det tar flera dagar att få svar på vattenprover. Information om resultatet av vattenproverna kommer finnas på sater.se.

Förbudet beror på problem i en anslutande pumpstation (problemet är nu åtgärdat), som lett till bräddning. Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som görs när ett ledningsnät eller ett reningsverk blir överbelastat. Utsläppet bestod av hushållsavlopp blandat med dagvatten. Utsläppet var relativt litet, och skedde under natten till 16 juni.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.