Avstängning i centrala Säter från 19 januari

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Under perioden 19 januari – 31 mars 2022 genomför Hedemora Energi omdragning av fjärrvärmen i delar av centrala Säter. Arbete kommer utföras i 5 etapper, för att få bästa effektivitet och minimera påverkan för de som bor och verkar på platserna som berörs.
– Det kommer bli en påverkan för boende, verksamheter och trafiken när vi nu behöver leda om delar av fjärrvärmeldningarna i centrala Säter, säger Victoria Fredriksson Avelin som på uppdrag av Hedemora Energi projektleder omdragningen.
– I huvudsak kommer arbetet ske under dagtid, men under vissa delar av projektet kan vi behöva fortsätta arbeta fram emot kl. 18-19.
– Det de boende och verksamheter kommer att uppleva är buller från dieselaggregat som används för att tina marken från tjäle, buller (i form av baston) från borrmaskinen. Förutom borrmaskinen så använder sig projektet av lastmaskin och grävskopa under projekttiden.

Hedemora Energi ska ändra dragningen av fjärrvärmen från centrumsidan till norra sidan av järnvägsrälsen, för att där ansluta till befintligt dragning. Ändringen är nödvändig för de kommande ändringar som rör Säter kommuns stadsplanering, där Trafikverket kommer att förlänga mötesspåret förbi Säter. Hedemora Energis arbete är planerat och förankrat med Säter Kommun och Trafikverket, för att minimera den påverkan projektet kommer att ha.

Etapp 1

Etapp 1 påverkar Järnvägsgatan, mellan Gränsgatan och Badstugatan. Den delen av Järnvägsgatan behöver tyvärr hållas avstängd under tiden 19 januari – 11 februari. Här kommer borrning i marken att ske, under riksväg 70 och järnvägsrälsen, ca 80 m, för att sedan komma fram i grönområdet mellan gamla OKQ8 och den närliggande fastigheten. Detta innebär att busshållplatsen i området stängs av och trafikanter hänvisas till annan hållplats. Övrig trafik leds om med anvisningar som kommer finnas längs med vägen.

Övriga etapper

Även Etapp 5 påverkar Järnvägsgatan, men när den blir aktuell finns det möjlighet att hålla ett körfält öppet. Denna etapp innebär total omkoppling, fjärrvärmens gamla dragning från centrumsidan till norra sidan kopplas bort och leds om via den nya dragningen.
Etapp 2-4 sker norr om järnvägsrälsen, gamla OKQ8 marken för att ansluta till befintliga rör och sedan blir det en omdragning vid stationshuset som främst påverkar de boende i Säterbostäders fastigheter. Gång- och cykelväg påverkas på vissa delar och leds om, skyltar finns på plats under pågående tid.
– Samtliga fastighetsägare är informerade, och är de som i sin tur informerar sina hyresgäster om hur arbetet kommer påverka dem under olika tider under våren, säger Victoria Fredriksson Avelin.
– Enligt vår plan kommer vi att avsluta arbetena under mars.

Etappindelning för fjärrvärmdragning. Förklaras i text.

Röda streck= rör som ska kopplas bort.

Gröna streck= befintliga rör som ska vara kvar.

Gula streck= Ny dragning av fjärrvärmerör

Planerad tidsplan

Etapp 1: vecka 3-7
Etapp 2: vecka 4-9
Etapp 3: vecka 7-9
Etapp 4: vecka 8-12
Etapp 5: vecka 10-12 inkl inkoppling av nya ledningen

Påverkan busstrafik 19 januari-11 februari

Busstrafikens linje 101, 261, 370, 372, 272, 375, 376, 377

Hållplatsen som berörs är Verkstadsgatan vid Säter torget (Salutorget).

Hållplatsen kommer inte att användas under tiden 19 januari-11 februari. Istället hänvisas resenärer till hållplatsen ”Lagmannen” (Vid Willys).

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.