Asfaltering av kommunala vägar sommaren 2024

Säters kommun arbetar kontinuerligt med att underhålla de kommunala vägarna. I sommar kommer flera arbeten att ske i enlighet med underhållsplanen. Det är vår ramavtalsentreprenör NCC som utför vägarbetena och asfalteringen. Det kommer att råda viss begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår. Samtliga arbeten kommer att utföras innan vecka 28.

Säter

  • Smedjebacksvägen – arbetet startade med asfaltering vecka 22 och färdigställdes vecka 23. Målning kommer att ske under året.
  • Fogdegatan – arbetet startade vecka 22.
  • Gång och cykelvägen från Gränsgatan till Falkgränd. Asfaltering kommer ske.
  • I korsningen mellan Willys och Lidens möbler (korsningen Strandvägen-Torggatan) kommer det att fräsas bort gammal asfalt och läggas ny asfalt.
  • Delar av Filargatan; från Södra tvillingvägen till Nämnsbovägen. Asfaltering kommer ske.
  • Stationsområdet vid järnvägsstationen i Säter – asfaltering kommer ske när det pågående projektet med stationsområdet är färdigställt.

Gustafs

  • Delar av Sockenstugevägen. Asfaltering kommer ske.
  • Gång och cykelvägen från Hagavägen till Nygårdsvägen samt från Jaansvägen till tunneln under riksväg 70. Asfaltering kommer ske.
  • Odalvägen och del av Batuvägen: Asfaltering och dikning kommer att ske.

Stora Skedvi

  • Vinkelvägen; biten från Villavägen till Villavägen. Asfaltering och dikning kommer ske.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.