Årets förändringar i Säterdalen

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Inför årets säsong i Säterdalen har det skett flera förändringar.
Det är en del av den plan som finns för Säterdalen (beslutad av kommunfullmäktige) och den detaljplan som finns för området, att utveckla de olika anledningar till att besöka dalen som finns: fäboden, scenerna, leken, naturen och folkparken.
Säterdalen som helhet har en bred målgrupp – och det handlar om att skapa en familjevänlig ”stadspark”.
Säters kommun arbetar med att utveckla dalen i enlighet med planen, vilket resulterat i många olika sorters åtgärder under åren. Under förra året var fokuset att skapa lekplatsen Lilla Säter, och i år invigdes upplevelsen Fäbodstigen och ytterligare en byggnad i Lilla Säter.
Gräset på Dalslätten har under flera år slitits hårt, och det behövdes nytt gräs. Det är sått, men behöver nu utrymme för att växa till sig, därav att grässlätten är avstängd just nu.
I år har det också gjorts trafiksäkerhetshöjande åtgärder som gör att gående ska få en säkrare nedgång till dalen ifrån gruvplanen. Åtgärderna möjliggör också att de aktiviteter med veteranfordon som Folkparken bedriver ska kunna fortsätta. De åtgärder som genomförts kan ibland behöva förfinas för att de ska fungera så bra som möjligt, och där är dialogen med aktörerna i Säterdalen en viktig del. Redan inför nästa tisdagsträff görs vissa åtgärder för att förbättra för nedfarten där bilarna ska köra.

I Säterdalen verkar fler aktörer: Länsstyrelsen, Våffelbruket, Janssons Nöjen, Säter kommuns fritids- kultur- och näringslivsenheter. Fastighetsenheten förvaltar byggnaderna och gatuenheten sköter park- och gatumiljön. Det är många intressen som ska samsas och som tillsammans skapar upplevelsen Säterdalen. Säters kommun för kommunicerar kontinuerligt med samtliga aktörer. Det behövs för att samordna aktörerna och för att kunna planera för Säterdalens utveckling.

Nu är en fin sommar i Säterdalen igång, välkommen dit!

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.